دکتر زیبا ابراهیمیان

خودروهای فاقد معاینه فنی بصورت الکترونیکی شناسایی می شوند
از ابتدای مهرماه سال 1395 طرحی در بخش مرکزی شهر تهران به نام LEZ (Low Emission Zero) یعنی مناطق کم انتشار بوده و همچنین به‏ نام طرح کاهش آلودگی هوای شهر نیز شناخته می‏شود، به اجرا درآمد.